forside

Brandbeskyttende ruder

Niels Juel Pedersen er leveringsdygtig i forskellige typer af brandbeskyttende glas. Brandbeskyttende glas bruges til at forhindre røg- og brandspredning eller for at forhindre varmestråling i kortere eller længere tid afhængig af rudens opbygning.

Den stigende interesse for glas i bygninger betyder nye og strenge krav til glassets egenskaber. Det gælder både i forhold til brand og i forhold til personsikkerhed.

Brandbeskyttende glas og termorude klassificeres efter deres brandmodstandsevne:

Brandbeskyttelsesglas - Pyrobel og Pyrobelite

Både Pyrobelite og Pyrobel er opbygget af tynde floatglas med mellemliggende tynde, transparente og helt usynlige brandbeskyttende lag af vandglas. Jo flere lag, der indgår i opbygningen af det brandbeskyttende glas, desto længere tid tager det, før branden trænger igennem, og desto langsommere stiger temperaturen på det glas, som vender væk fra branden.

Brandkrav

Pyrobelite og Pyrobel er testet og godkendt iht. EN 14449.

Til montering vertikalt til indvendig brug, hvor brandkrav er EW30 - EW60/EI30 - EI60.

 

Pyrobelite EW30.

Pyrobelite fungerer som en effektiv beskyttelse mod flammer og røg, og giver samtidig en vis varmeisolering.
Pyrobelite: Pyrobelite 7 (7,9 mm)

 

Pyrobel EW60/EI30 - EI60.

Pyrobel har fra 2 til 4 brandbeskyttelseslag og opfylder kravene til såvel tæthed (E), som isolering (EI). Pyrobel opfylder kravene til personsikkerhed.

 

Montering og advarsel.

Med henvisning til fremstillingsmetoden vil en svag lys tåge og/eller nogen forvrængning måske kunne observeres, i så fald skal dette ikke betragtes som en defekt ved glasset. Små luftbobler eller urenheder kan måske observeres i det brandbeskyttende lag af vandglas, men det nedsætter ikke glassets evne til at være brandbeskyttende.


VIGTIGT


Monteres Pyrobelite og Pyrobel i facade eller hvor glasset bliver udsat for UV-stråling, skal brandglasset beskyttes af et lag PVB folie-lamineret glas. Det folie-laminerede glas skal være det lag i konstruktionen, der vender ud mod sollyset (UV-strålingen). PVB folie beskytter de brandbeskyttende lag mod UV-stråling.

 

Hele konstruktionen har en afgørende betydning for funktionen af det brandbeskyttende glas. Ved brandklassificeringen er alle forudsætninger veldefineret. Selv små ændringer i forudsætningerne kan betyde, at der er stor risiko for, at konstruktionen ikke længere opfylder kravene. Det er derfor ikke nok, at glasset opfylder de brandtekniske krav. Man skal sikre sig, at hele konstruktionen med glas, ramme og karm inklusiv montage og isætningsmateriale opfylder brandkravene.

For at det brandbeskyttende lag skal bevare sin funktion, er kanterne på glasset beskyttet med kantbeskyttelsesbånd, der hverken må fjernes eller beskadiges.

Når glasset er monteret, skal det topforsegles med silicone både indvendig og udvendig hele vejen rundt, for at undgå fugt i falsområdet.

I øvrigt henviser vi til AGC´s brochure med tilhørende datablade, samt monteringsanvisning fra Glasindustrien i Danmark, som kan læses her.

 
 
Synergi Web og Reklame