forside

Energimærkningsordning

Energiruder klassificeres jf. energistyrelsens energimærkningsordning, og opdeler ruderne med energimærkning A, B, C. Rudens energimærkning angiver rudens energitilskud i kWh/m2 fra solenergien hvor A er den bedste klassificering.
Energiklasse A, er den mest klima- og miljøvenlige.
Energimærket er et samarbejde mellem Energistyrelsen, Glasindustrien og VSO.

A-, B- og C-ruder er energimærkede produkter. Reglerne er udarbejdet af energistyrelsen, og kontrollen udføres af Teknologisk Institut.

De energimærkede A-, B- og C-ruder tilfører varme til dit hus: Det vil sige, der tilføres mere solenergi (varme) ind gennem ruden, end der slipper varme ud gennem ruden.

Formålet med energimærkningen er, at give dig mulighed for at vurdere produkternes energimæssige egenskaber. At sammenligne dem og finde ud af, hvad de hver især betyder for din komfort, din økonomi, klimaet og miljøet.
Energitilskud:

Energimærkning A: Energitilskud større end 20,0 kWh/m2
Energimærkning B: Energitilskud større end 10,0 KWh/m2
Energimærkning C: Energitilskud større end 0,0 kWh/m2 til og med
10,0 kWh/m2. Ruder med negativ energibalance kan ikke klassificeres.


Kun energiruder, som yder et positivt energitilskud (mere energi ind end varmetab ud), kan energimærkes. Sammenlignet med almindelige termoruder reducerer energiruder varmetabet til under det halve.

A-, B- eller C- klassifikationen er baseret på rudens U- og G-værdier.

U-værdi: = Rudens isoleringsværdi. Jo lavere U-værdi, jo mindre varmetab. En lav u-værdi medfører en god isolering, mindsket energiforbrug og høj
overfladetemperatur som resulterer i mindre kuldenedfald og kuldestråling.
G-værdi: =  Den totale solenergi transmittans, og er et udtryk for, hvor meget af solens energi, der går ind igennem ruden, og dermed hvor meget varme, der tilføres.

 
Få yderligere information på:

http://www.energiruder.dk/

 

Yderligere information

http://www.energiruder.dk/

Energiberegningsmodel

Med energiberegnings modellen er det muligt at lave egne, individuelle beregninger på hvor meget der kan spares i varmeregningen.

 

 
Synergi Web og Reklame