forside

Spørgsmål om termoruder

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål omkring termoruder:

1) Dug indvendig?
Det kan forekomme, at termoruder dugger på den side, der vender ind mod rummet.
Det skyldes for høj luftfugtighed eller en dårlig isolerende rude, eller - hvis det drejer sig om et uopvarmet rum - bør der sættes varme på, til duggen forsvinder. Energiruder giver en højere indvendig overfladetemperatur og minimerer dugdannelse.

2) Dug mellem glassene?
Duggen sidder mellem glassene i en termorude som en grålig film (oftest på den øverste tredjedel).
Termoruden er punkteret og skal udskiftes. Ikke fordi isoleringsværdien forringes, men fordi udsynet forstyrres. Punkterede/utætte termoruder falder ind under 5 års garantien.

3) Udvendig dug?
Energiruder har på grund af deres gode isoleringsevner en lavere temperatur på det udvendige glas. Det kan forårsage, at denne rudetype ved særlige vejrforhold kan danne forbigående dug på ydersiden.

4) Urenheder/Ridser/Snavs?
Glas er et naturprodukt bestående af bl.a. sand, soda og kalk. Selv om råmaterialerne renses meget omhyggeligt, kan det ikke undgås, at der i enkelte tilfælde forekommer små urenheder i glasset.

En færdig termorude er resultatet at en omfattende industriel proces, der udføres med meget stor omhu. Alligevel kan det - trods påpasseligheden - ske, at der i produktionen opstår små ridser i glasset på den indvendige side af termoruden - eller at der sidder smudspartikler. Ved reklamationer over disse 3 former for urenheder vurderer en fagmand, ud fra 'retningslinjer for vurdering af termoruders visuelle kvalitet' (august 1998), om reklamationen skal føre til en ombytning af ruden.

5) Newton-ringe?
Newton-ringe er den ene af to specielle farveeffekter, der kan optræde i termoruder, som er fremstillet af floatglas. Newton-ringene viser sig som regnbuefarvede ringe. Årsagen er, at termoruden er leveret med så stort et undertryk, at de indvendige glasflader rører - eller næsten rører - hinanden. Forekomsten af Newton-ringe er et reklamationsberettiget fænomen. Ruden kan dog justeres - trykudlignes. Trykudligning skal foretages af producenten eller af et af producenten udpeget firma. Rudens holdbarhed forringes ikke ved justeringen, og den er fortsat omfattet af "GlasindustriensGarantisikring"

6) Brewster-striber?
Brewster-striber viser sig som uregelmæssige, regnbuefarvede aftegninger. De er vanskelige at få øje på og ses i almindelighed kun i refleksion. Karakteristisk er, at striberne "vandrer", når der trykkes let på ruden. Fænomenet forekommer i ruder, fremstillet af float-glas og skyldes denne glastypes meget store planhed. Ujævnhederne er så små, at de ligger nede i samme størrelsesorden som lysets bølgelængde, og vil forårsage, at dagslyset spaltes i spektralfarverne blå, rød og grøn. Forekomsten af Brewster-striber er ikke reklamationsberettiget, da de normalt ikke forstyrrer udsynet gennem ruden.

7) Rengøring af termoruder?
Den første rengøring efter byggeriets afslutning skal altid udføres med rigelige mængder vand for at undgå ridser, forårsaget af fx støv, sand, og mørtel. Den normale vinduespudsning udføres nemmest med klud eller blød børste og gummiskraber. Vask af med koldt vand tilsat en teskefuld salmiakspiritus eller lignende pr. liter vand og træk af med gummiskraber eller en tør klud.

Det er vigtigt at færdiggøre den enkelte rude straks, da ruden ikke må tørre af sig selv. Puds aldrig vinduer i direkte sollys og i frostvejr. Er der problemer med at få ruden helt ren, kan keramisk rens løse problemet.

Den udvendige afvaskning bør også omfatte karm og ramme.

 
 
Synergi Web og Reklame